Výroba a transport betónov

Druhy betónu
Betón STN 206-1 - C8/10 – X0 (SK) Cl 0,2 - Dmax16 – S3  
Betón STN 206-1 - C12/15 – XC0 (SK) Cl 0,2 - Dmax16 – S3
Betón STN 206-1 - C16/20 – XC1 (SK) Cl 0,2 - Dmax16 – S3
Betón STN 206-1 - C20/25 – XC2 (SK) Cl 0,1 - Dmax16 – S3
Betón STN 206-1 - C25/30 – XC3 (SK) Cl 0,1 - Dmax16 – S3
Betón STN 206-1 - C30/37 – XC4, XD2, XF1 (SK) Cl 0,1 - Dmax16 – S3
Betón STN 206-1 - C35/45 – XC4,XD3,XA1 (SK) Cl 0,4 - Dmax 16 – S3
Betón STN 73 6123 - CB III - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3
CBGM STN EN 14227-1 C8/10 systém I - Dmax16 - G1
CBGM STN EN 14227-1 C5/6 systém I - Dmax16 - G1 - A

Transport betónu zabezpečujeme vlastnými domiešavačmi:

Man s objemom             9m³                                                                                                                                                                       Man s objemom             9m³                                                                                                                                                                       Man s objemom             9m³                                                                                                                                                                               Man s objemom             9m³